Regulamin i zasady rezerwacji

 Szanowni Państwo!

Dziękujemy, że wybraliście nasz Ośrodek Kopań Kabana na miejsce wypoczynku. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

 1. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto właścicieli ośrodka Kopań Kabana
  I.M.MODA Iwona Majewska ul. Kurpińskiego 16a,76-150 Darłowo       nr konta 93124014281111001104788180  zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie jednego dnia  roboczego. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
  2. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie osoby przebywające.

3.Pozostałą kwotę za cały pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu podczas przekazania kluczy. Należy okazać ważny dowód tożsamości. Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Gościom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4.Wystawiamz faktury VAT po zgłoszeniu w dniu przyjazdu.
5. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek przepada. Zmiana terminu pobytu na inny, możliwa jest w miarę dostępności wolnych miejsc W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemców kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

6.Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Niezdanie domku i kluczy do godz. 10:00 jest równoznaczne z koniecznością opłaty kolejnej doby i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

7.W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków w wyposażenia. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu.

 1. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności obsługi ośrodka. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Jako zabezpieczenie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł/domek. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu, po odbiorze domku przez obsługę Ośrodka. W przypadku osób wyjeżdzających w nocy przed końcem doby hotelowej (w g. 21.00 – 7.00), kaucja zwracana będzie na rachunek bankowy, po sprawdzeniu domku przez obsługę obiektu.

9.Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 6:00.

o10. W trakcie całego pobytu prosimy, aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości, i nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie).

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 2. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 3. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy ośrodka.
 4. W trosce o Państwa komfort we wszystkich domkach materace zabezpieczone są ochraniaczami. W przypadku ich zamoczenia, zabrudzenia bardzo prosimy o zgłoszenie i wymianę na nowy. W trosce o idealny stan materacy obowiązuje zakaz spania bez ochraniacza zabezpieczającego. Zabrudzenie, zamoczenie materaca będzie skutkować koniecznością wymiany na nowy a co za tym idzie obciążenie Państwa kosztami jego zakupu. W przypadku nocowania na sofie bardzo prosimy o pobranie ochraniacza i zabezpieczania sofy.
 5. Ze względu na komfort wszystkich Gości właściciele nie wyrażają zgody na pobyt ze zwierzętami.
 6. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 23:00 do godz. 8:00.
 7. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciele nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi na klucz w momencie opuszczania domku. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.
 8. Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 40zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji).
 9. Goście zobowiązani są do utrzymania i oddania domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych.
 10. Zabawa dzieci na terenie ośrodka, szczególnie w obrębie basenu i placu zabaw powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych. Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje dzieci i są zobowiązani do opieki nad nimi na terenie Ośrodka. Na placu zabaw i basenie dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów i korzystać z dostępnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu dzieci odpowiada opiekun prawny. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane na terenie Obiektu. Cena usług świadczonych przez właścicieli nie obejmuje ubezpieczenia. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się:
  – palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków i popiołu do kosza.
  – używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku
  – przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,
  – rozpalanie grilla jest możliwe w wyznaczonym miejscu,
  – smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć.

Domki wyposażone są w czujki dymu .Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata500 zł.  Prosimy także o każdorazowe wyłączenie światła i urządzeń elektrycznych przed opuszczeniem domku.

 1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden domek.
 2. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
 3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

W przypadku zgubienia kluczy do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł-klucz : 100zł pilot

 1. Prosimy o segregowanie i wynoszenie śmieci z domków do kontenerów umieszczonych przed ośrodkiem.
 2. Istniej możliwość wymiany pościeli (20zł/kpl) oraz ręczników (5zł/sztuka)
 3. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Życzymy miłego pobytu!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Iwona Majewska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: I.M.MODA Iwona Majewska z siedzibą w Darłowie, NIP: 6691658649. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Z zastrzeżeniem wynikającym z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak również na przetwarzanie Państwa danych osobowych w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz w zakresie wynikającym z tych przepisów. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,